Děti ze ZŠ na zbrojnici

Třetím setkáním dětí ze ZŠ v Lískovci s našimi hasiči jsme pro letošní školní rok ukončili preventivně-výchovný program Hasik. Zatímco první dvě návštěvy proběhly ve škole, na tu třetí se děti přesunuly na hasičskou zbrojnici, kde si mohly prohlédnout naše zázemí a ledasco i prakticky vyzkoušet.

Další informace můžete nalézt na stránkách školy. Fotografie jsou pak dostupné zde a zde.

Spolupráce mezi školou a hasiči funguje na různých úrovních už léta. My jsme za to velice rádi a budeme se těšit na další spolupráci.

Cvičení s Českým červeným křížem

V neděli 12. listopadu v odpoledních hodinách proběhlo na hotelu Centrum ve Frýdku společné cvičení jednotek SDH (Lískovec, Místek-Bahno, Chlebovice) a pracovníků Českého červeného kříže z Frýdku-Místku a Ostravy.

Nejprve do objektu vstoupili hasiči. První skupina prohledávala přízemí a následně umožnila v prostorách recepce zřídit sběrné místo pro raněné. V tu samou dobu druhá skupina hasičů připravila útočné vedení proti požáru ve 4. nadzemním podlaží a začali s prohledáváním všech místností. Nalezení ranění byli bezodkladně přesouváni či přenášeni do sběrného místa, kde se o ně dále starali zdravotníci až do transportu rychlou záchrannou službou.

V prostorách hotelu se nacházelo celkem 24 raněných osob s různě vážným zranění či postižením a tak museli všichni zasahující projevit notnou dávku fyzické i psychické odolnosti a duchapřítomnosti při řešení každé dílčí situace.

Kompletní fotogalerie je k nalezení zde.

Kombinované cvičení s HZS

V úterý 7. listopadu se členové naší výjezdové jednotky společně se členy jednotky z SDH Frýdek zúčastnili cvičení organizovaného hasiči z HZS stanice Místek, jehož hlavní náplní bylo vyhledávání osob v zakouřených prostorách a slaňování.

V první části bylo hlavním úkolem prozkoumat rozsáhlý zakouřený sklepní prostor, nalézt figurínu a tu bezpečně transportovat zpět.

Druhá část spočívala ve slanění z druhého patra téže budovy s překonáním okna v prvním patře a stříšky nad dveřmi v přízemí.

Technici ochrany obyvatelstva

V druhé polovině října se dva členové naší výjezdové jednotky zúčastnili speciálního kurzu pro techniky ochrany obyvatelstva.

Program třídenního školení bych zaměřen na vymezení role jednotek požární ochrany v případě potřeby plnění úkolů ochrany obyvatelstva a to především na provádění protipovodňových opatření a ochrany při samotných povodních, varování obyvatelstva, provádění plošné evakuace a zabezpečení nouzového přežití, zajištění dekontaminace osob a techniky v případě úniku nebezpečné látky a také například zajištění improvizované opravy narušených konstrukcí budov při povodni či vichřici.

Kurzy techniků a specialistů ochrany obyvatelstva a instruktorů preventivně výchovné činnosti nejsou určeny jen členům jednotek SDH obcí, ale také pracovníkům obecních úřadů a dalším veřejným činitelům, kterým mohou do značné míry pomoci s přípravou na mimořádné události. Více informací naleznete na stránkách ÚHŠ Jánské Koupele.

V následujících týdnech budou proškolení hasiči předávat nově získané vědomosti a schopnosti ostatním členům výjezdové jednotky.

Zdravotní školení

V sobotu 14. 10. 2017 jsme na naší hasičské zbrojnici pořádali školení zdravovědy pod vedením Českého Červeného Kříže Frýdek-Místek. Nejen naše jednotka ale i jednotky z Místku-Bahna a Chlebovic si mohly v praxi ověřit své znalosti o poskytování první pomoci a předlékařského ošetření. Toto školení bylo nejen velice poučné ale i dobře provedeno. Praktická část nám pomohla poukázat na některé chyby, kterých se dopouštíme a kterých bychom se měli vyvarovat. Školení sklidilo velký úspěch a v blízké době si jej plánujeme zopakovat.

Prázdniny ve městě 2017

Stejně jako v minulých letech náš sbor i letos přispěl svým dílem do programu Prázdnin ve městě, jehož hlavními organizátory jsou Statutární město Frýdek-Místek a Středisko volného času Klíč ve Frýdku-Místku.

Našim hlavním cílem opět bylo zpříjemnit páteční dopoledne dětem, které tráví prázdniny ve městě a při té příležitosti jim i ukázat něco z práce hasičů, prověřit jejich vědomosti a obratnost. Pro děti byla připravena překážková dráha, puzzle, znalostní kvíz, práce s hadicemi, vázání uzlů a sestřik plechovek pomocí džberovky. Po úspěšném absolvování všech disciplín a ocenění těch nejlepších se děti dočkaly také pěny, která je již tradičně zlatým hřebem našeho dopoledne.

Děkujeme všem, kteří si i přes nepříznivé počasí k nám našli cestu, a těšíme se na další ročník.

Kompletní fotogalerie je k dispozici zde.

Ukázka techniky a následné použití

Dne 5. 7. 2017 jsme byli požádáni SDH Chlebovice o ukázku techniky při příležitosti dne Chlebovic ve kterém mělo zastoupení mnoho místních spolku. Návštěvnici nás mohli najít za tamní hasičskou zbrojnicí, kde jsme předvedli vybavení našeho prvního vozu CAS K25 LIAZ a místní hasiči měli pro děti připraveno několik atrakcí.

Tou dobou jsme nemohli tušit, že ještě téhož dne budeme povoláni k požáru. Krátce před 22:00 jsme vyjížděli k požáru unimobuňky. U zásahu naše jednotka strávila něco přes hodinu a předběžná škoda byla vyčíslena na 10 tisíc.

Prázdniny ve městě

Sbor dobrovolných hasičů pořádá 4. 8. 2017 od 9:00 do 12:00 za hasičskou zbrojnicí – Dopoledne s hasiči. Vyzkoušejte si práci s hadicí, stříkání ze džberové stříkačky nebo překážkový běh. S sebou si vezměte náhradní oblečení a obutí. Určitě se pořádně namočíte.