Jarní brigáda

Kvůli protipadnemickým opatřením několikrát odložená jarní brigáda se uskutečnila v sobotu 29. května. Našim plánům práce sice stálo v cestě ryze aprílové počasí, ale i přes to jsme zvládli za dopoledne udělat spoustu práce, pak společně podpořit naše hokejové reprezentanty a odpoledne rozdělanou práci dokončit.

Uklidili jsme spodní patro hasičské zbrojnice, sklidili posekanou trávu, ořezali keře, vyčistili okapy, provedli jsme terénní úpravy okraje pozemku za zbrojnicí, uklidili sklad, namontovali osvětlení do opravované části zbrojnice a mnoho dalšího.

Všem zúčastněným patří velký dík.