Nalomená větev

K téměř stejnému stromu jako posledně vyjela naše jednotka společně s jednotkou HZS ze stanice Místek ve středu odpoledne. První nalomenou větev se podařilo dostat dolů s pomocí lana a navijáku na naší LIAZce. Ke druhé větvi už byl přístup podstatně složitější a tak byly povolány posily vybavené vyvětvovací řetězovou pilou.

Chtěli bychom tímto apelovat na všechny občany žijící poblíž lesa. Pokud máte podezření, že některý strom není zcela v pořádku, nahlaste tuto skutečnost co nejdříve majiteli lesa. Blíží se období větrného počasí a podobným obtížím je vždy lépe předcházet. Řešit život a majetek ohrožující situace až za pět minut dvanáct a navíc za nepříznivého počasí je velmi riskantní a často nemožné.

Strom na elektrickém vedení

V úterý před půlnocí vyjela naše jednotka ke stromu, který se zlomil a spadl na elektrické vedení. Zlomená část se zcela neoddělila a dráty těžkou váhu udržely, což celý zásah komplikovalo.

Nejdříve bylo potřeba povolat správce napěťového vedení, aby vedení a pouliční osvětlení odpojil, a následně jsme na pomoc přivolali výškovou techniku.

Ze zásahu jsme se vrátili před třetí hodinou raní.

Výjezd k požáru trávy

Ve čtvrtek 19. března vyjela ZZS do Lískovce k pacientovi, který byl zřejmě při vypalování trávy vystaven vysoké teplotě. Protože hrozilo, že se hořící tráva vymkne kontrole, byla naše jednotka spolu s jednotkou HZS povolána na místo také. Hořící porost byl už naštěstí uhašen a tak jsme se jen otočili a vrátili na základnu.

Výjezd k požáru odpadu

Ve čtvrtek 13. února krátce po poledni vyjela naše jednotka k hlášenému požáru odpadů. Dojezd na místo události komplikovalo její špatné zaznačení. Po příjezdu na místo události se zjistilo, že nejde o požár, ale o pálení odpadů v rámci demolice stavení a tak byli místo zásahu aktéři poučeni a oheň na příkaz velitele zásahu uhašen.

Orkán Sabina

Na první zásahy v roce 2020 jsme si počkali do února a postaral se o ně orkán Sabina.

Naše jednotka vyjela k nakloněnému stromu v Lískovci, který měl být ve stavu ohrožujícím okolní nemovitosti. Na místo jsme byli přivolání celkem dvakrát a v obou případech jsme, stejně jako přivolaná jednotka HZS, posoudili stav stromu jako bezpečný a ke kácení tedy nedošlo. Během orkánu samotného bychom i v případě havarijního stavu nemohli zasahovat, protože kácení stromu, práce ve výškách či manipulace s výškovou technikou by v silném větru byly příliš rizikové.

Je důležité si uvědomit, že hasiči nemohou suplovat povinnosti majitelů lesů a porostů a provádět za ně údržbu. U značné části případů totiž za ohrožující stav může právě zanedbaná údržba, o které se ví i několik měsíců, a kterou dokáže nepříznivé počasí značně zhoršit.