Výcvik obsluhy motorových pil

V sobotu 15.6.2019 se v hasičské zbrojnici v Lískovci uskutečnil výcvik obsluh motorových pil, kterého se kromě naších pilařů zúčastnili i hasiči z jednotek Místek Bahno a Chlebovice. Zopakovány byly technologické postupy při mimořádném kácení, předvedena správná údržba pily, dále byla probraná bezpečnost práce a na závěr každý musel projít praktickou části. Velké poděkování patří Romanu Dorotíkovi, který tento výcvik připravil a vedl. 

 

Nové zásahové obleky

Začátkem listopadu byly téměř všem jednotkám spadajícím pod statutární město Frýdek-Místek dodány nové výjezdové vícevrstvé obleky PATRIOT. Celkem 50 kompletů bylo rozděleno mezi jednotky: Místek-Bahno, Chlebovice, Lískovec, Lysůvky a Skalice.

Pro nás to znamenalo obměnu velké části jednovrstvých obleků BUSH FIRE, které byly určeny jen k venkovnímu užití a nesměly se užívat v hořících budovách, a také starých obleků, které již dosloužily a neplnily 100% svou funkci ochrany zasahujícího hasiče.

 

Bouře Fabienne

Bouři Fabienne, která od nedělního večera do pondělního rána postupovala přes Česko od západu k východu, doprovázely vydatné srážky a silný vítr, jenž mnohde lámal stromy a působil i další škody.

Lískovecká jednotka vyjela v nedělních pozdních hodinách k odstranění stromů ležících přes hlavní cestu mezi Lískovcem a Řepištěm. V pondělí jsme pokračovali v odstraňovaní škod které bouře napáchala.

Reportáže ze všech krajů republiky si můžete přečíst na pozary.cz.

Požár sazí v komíně

(ilustrační foto)

Jednotka SDH  Lískovec vyjela spolu s profesionálními hasiči z Frýdku- Místku v noci 19. března k požáru sazí v komíně. Požár byl rychle uhašen, k rozšíření a větším škodám nedošlo. Zanedbaná údržba komína, kouřovodu a spotřebiče paliv, nebo i malé nečistoty v komínů mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti. Ať již dlouhodobé žhnutí a následné plamenné hoření, nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Abyste předešli těmto nepříjemnostem, dodržujte základní pravidla:

  • instalujte a používejte pouze schválené typy spotřebičů paliv,
  • dodržujte návod výrobce, popř. návod technicky nebo funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče,
  • objednejte si kominickou firmu a umožněte ji provést kontrolu a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv,
  • zajistěte volný přístup ke komínům a jejich čistícím zařízením,
  • odstraňte závady zjištěné při kontrole nebo čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv (do doby odstranění závad nepoužívejte spalinové cesty a spotřebiče paliv),
  • před zahájením topné sezóny pečlivě zkontrolujte řádné upevnění kouřovodu a zda není spotřebič paliv nebo kouřovod poškozený.

Údržba techniky

V sobotu 10. března se členové výjezdové jednotka sešli, aby provedli pravidelnou údržbu techniky a přípravu vozidel na STK. Nově byl do naší cisterny Liaz namontován elektrický lanový naviják Ramsey o tažné síle 3620 kg.

 

Ukázka techniky a následné použití

Dne 5. 7. 2017 jsme byli požádáni SDH Chlebovice o ukázku techniky při příležitosti dne Chlebovic ve kterém mělo zastoupení mnoho místních spolku. Návštěvnici nás mohli najít za tamní hasičskou zbrojnicí, kde jsme předvedli vybavení našeho prvního vozu CAS K25 LIAZ a místní hasiči měli pro děti připraveno několik atrakcí.

Tou dobou jsme nemohli tušit, že ještě téhož dne budeme povoláni k požáru. Krátce před 22:00 jsme vyjížděli k požáru unimobuňky. U zásahu naše jednotka strávila něco přes hodinu a předběžná škoda byla vyčíslena na 10 tisíc.

Prázdniny ve městě

Sbor dobrovolných hasičů pořádá 4. 8. 2017 od 9:00 do 12:00 za hasičskou zbrojnicí – Dopoledne s hasiči. Vyzkoušejte si práci s hadicí, stříkání ze džberové stříkačky nebo překážkový běh. S sebou si vezměte náhradní oblečení a obutí. Určitě se pořádně namočíte.