Historie sboru

fmSbor dobrovolných hasičů Lískovec

V roce 1895 se v Lískovci sešlo několik mladých mužů, kteří po vzoru okolních obcí založili hasičské družstvo. Za vlastní peníze koupili džberovku, která se brzy osvědčila při požáru v obci. Sbor byl oficiálně založen v roce 1897. Měl to být český Sbor dobrovolných hasičů, ale starosta obce a ředitel Karlovy hutě v jedné osobě využil svého vlivu a založil sbor s německým velením. Z iniciativy prvních členů a sbírkou mezi občany byla zakoupená nejnutnější výzbroj a výstroj. Člen sboru Jan Kuča koupil sboru další džberovku a ředitel Karlovy huti daroval ruční stříkačku, která dříve sloužila v závodě. První přístřeší pro výzbroj poskytl pan Rund. Teprve v roce 1902 bylo postaveno a vysvěceno hasičské skladiště. V roce 1949 byla zahájena stavba nové požární zbrojnice, do užívání byla předaná v roce 1953 a tím sbor získával svou aktivitou vážnost v místě i okolí. Členové lískoveckého sboru úspěšně zasahovali u požáru v místě, v Karlové huti nebo u povodní v Třineckých železárnách a Brušperku. Vybavení sboru se postupně od založení zdokonalovalo. Od ruční stříkačky taženou koňmi v roce 1927 přes automobily, přenosné a dvoukolové motorové stříkačky až po dnešní přestavěnou Avii s přenosnou stříkačkou PS 12. Za velmi dobrou práci bylo několik členů vyznamenáno. V dlouhodobé historii byli významnými funkcionáři ve SDH Lískovec: zakladatel Jan Kuča, Ondřej Kuča, Karel Hlůza, Zdeněk Konig, Rudolf Galáč a mnoho dalších. Od roku 2001 se sbor soustředí na práci s mládeži, na výchovu mladých členů. Pod vedením Šárky Čerňákové a dalších vedoucích se mladí hasiči zapojují do hry Plamen a dalších aktivit, které organizuje město Frýdek – Místek a prezentují práci mladých hasičů mezi ostatními dětmi a mládeží.

Hasičská zbrojnice 1907-1927

V roce 1949 započato se stavbou nové zbrojnice, stavba dokončena a předaná sboru v roce 1953. Náklad činil 1700000 Kčs. Na stavbě bylo odpracováno celkem 4528 brigádnických hodin.

hashistorie

erena

zleva nahoře Bednář Ladislav, Ambrož Jan, Jarolím Jaroslav, Dostál Jiří
Farana Milan, Petroš Jaroslav
Onderek Alois, Štíhel Karel, Kozel Stanislav

Historie vedení sboru

Funkce starosty (předsedy)

1897 – 1920 nebyl volen
1921 – 1938 Ondřej Kuča
1938 – 1941 František Fojtík
1942 – 1950 Karel Hlůza
1951 – 1952 Emil Ochman
1952 – 1953 Josef Peterek
1954 – 1957 Emil Ochman
1972 – 1987 Svatopluk Kupka
1988 – 1989 Zdeněk Dostál
1990 – 1992 Vladimír Onderek
1993 – 1999 Zdeněk Dostál
1999 – 2000 Martin Deško
2001 – 2002 Jan Chovančík
2002 – 2012 Vladimír Onderek
2013 – 2017 Tomáš Hruška
2018 – dosud Lumír Balhar

Funkce velitele

1897 – 1898 Karel Vašica
1898 – 1899 Jan Kolář
1899 – 1902 Karel Vašica
1903 – 1920 Ondřej Kuča
1921 – 1928 Valentin Fabík
1929 – 1931 Karel Střiž
1932 – 1937 František Fojtík
1938 – 1946 Karel Hlůza
1946 – 1948 Edvard Klajmon
1948 – 1957 Josef Kozel
1958 – 1962 Zdeněk Kénig
1963 – 1964 Rudolf Galač
1964 – 1965 Richard Pánek
1966 – 1971 Jaroslav Pělucha
1972 – 1984 Jaroslav Ambrož
1984 – 1985 Rostislav Keller
1985 – 1992 Zdeněk Dostál
1993 – 2012 Vlastimil Chamrad
2013 – dosud Jiří Peterek