Technická pomoc

V souvislosti se silným větrem jsme na několika místech likvidovali spadlé či polámené stromy.

Zdravotní školení

V sobotu 14. 10. 2017 jsme na naší hasičské zbrojnici pořádali školení zdravovědy pod vedením Českého Červeného Kříže Frýdek-Místek. Nejen naše jednotka ale i jednotky z Místku-Bahna a Chlebovic si mohly v praxi ověřit své znalosti o poskytování první pomoci a předlékařského ošetření. Toto školení bylo nejen velice poučné ale i dobře provedeno. Praktická část nám pomohla poukázat na některé chyby, kterých se dopouštíme a kterých bychom se měli vyvarovat. Školení sklidilo velký úspěch a v blízké době si jej plánujeme zopakovat.

Den IZS

Dne 10. 6. 2017 od 9:00 do 13:00 hodin se uskuteční na Zámeckém náměstí ve Frýdku den IZS.

Prodej naší bývalé Avie

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvedeného speciálního požárního vozidla formou nabídkového licitačního řízení:

AVIA A 30K DVS-12, SPZ FM 71-46, rok výroby 1980, obsah motoru: 3696 cm3, počet ujetých kilometrů: 32618.

Nejnižší nabídková cena je 9 700 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 21. 6. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným občanským průkazem. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy.  Bližší informace na odboru správy obecního majetku MMFM, tel. 558609177.

Soutěžní víkend

Družstvo mužů se zúčastnilo 7. května okrskového kola v požárním útoku v Místku- Bahně a 8. května soutěže s PS 8 v Řepištích.

Reportáž Beskydské televize z Řepišť – video.

Soutěž PS 8 Řepiště – video.