Technici ochrany obyvatelstva

V druhé polovině října se dva členové naší výjezdové jednotky zúčastnili speciálního kurzu pro techniky ochrany obyvatelstva.

Program třídenního školení bych zaměřen na vymezení role jednotek požární ochrany v případě potřeby plnění úkolů ochrany obyvatelstva a to především na provádění protipovodňových opatření a ochrany při samotných povodních, varování obyvatelstva, provádění plošné evakuace a zabezpečení nouzového přežití, zajištění dekontaminace osob a techniky v případě úniku nebezpečné látky a také například zajištění improvizované opravy narušených konstrukcí budov při povodni či vichřici.

Kurzy techniků a specialistů ochrany obyvatelstva a instruktorů preventivně výchovné činnosti nejsou určeny jen členům jednotek SDH obcí, ale také pracovníkům obecních úřadů a dalším veřejným činitelům, kterým mohou do značné míry pomoci s přípravou na mimořádné události. Více informací naleznete na stránkách ÚHŠ Jánské Koupele.

V následujících týdnech budou proškolení hasiči předávat nově získané vědomosti a schopnosti ostatním členům výjezdové jednotky.

Napsat komentář