Taktické cvičení okrsku

V sobotu 28. října se členové naší výjezdové jednotky zúčastnili taktického cvičení připraveného pro celý okrsek hasiči z SDH Frýdek.

Cílem cvičení bylo zvládnout simulovaný požár lesního porostu na samém vrcholu sjezdovky v Chlebovicích. Špatně přístupné místo, náročný terén a velké převýšení zamezilo použití cisteren a tak musela být voda na vrchol kopce dopravena celkem třemi čerpadly umístěnými na dopravním vedení, které vedlo od potoka až nahoru.

Cvičení bylo velmi náročné, což dobře prověřilo připravenost místních jednotek na zvládání podobných situací.

Město cvičně řešilo povodeň

Primátor města ve středu odpoledne svolal Bezpečnostní radu a Krizový štáb s cílem prověřit připravenost a schopnost operativně řešit případné povodně. Ke splavu U Žida na řece Ostravici přijeli dobrovolní hasiči z Lískovce,  Zelinkovic, Skalice, Frýdku a také profesionální hasiči z Frýdku-Místku. Kromě monitorování povodňového stavu na řece Ostravici přijali na místě preventivní protipovodňová opatření. K řece dopravili protipovodňový kontejner s protipovodňovými stěnami a dalším vybavením a také kontejner s pískem, který hasiči plnili do pytlů. Otestovány byly i gumové protipovodňové stěny plněné vodou.

V části města platí mimořádné veterinární opatření

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lískovec společně s dalšími jednotkami dnes provede v ochranném pásmu sčítání drůbeže v malochovech i komerčních chovech. Do dotčených lokalit vyrazí sčítací komisaři (dobrovolní hasiči), kteří budou obcházet všechny rodinné domy a zjišťovat u branky počet domácky chované drůbeže.

Ptačí chřipka, jejíž ohnisko bylo objeveno ve čtvrtek v obci Dobrá, si vyžaduje zavedení mimořádných veterinárních opatření také v některých částech města. Jedná se o Skalici, Panské Nové Dvory a část katastrálního území Frýdek, na které se vztahuje ochranné pásmo.

Ochranné pásmo v části katastrálního území Frýdek je stanoveno ve směru od obce Dobrá, přičemž hranici tvoří silnice č. 477 vedoucí kolem Židovského hřbitova, Hypermarketu Albert, přes kruhový objezd až k silnici č. 473 Bruzovská pokračující ve směru na Sedliště. Ochranné pásmo v části Skalice je ohraničeno hlavní silnicí č. 4773, přičemž do pásma spadá část ve směru na Dobrou (Na Kamenci). Do ochranného pásma spadá také celá část území Panské Nové Dvory.

Všem chovatelům v ochranném pásmu se nařizuje umístit drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí do uzavřených prostor, do nichž bude zamezen vnik volně žijícího ptactva a u vchodů do těchto prostor bude zajištěna dezinfekce. Dále se chovatelům nařizuje sledovat zdravotní stav drůbeže a ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny obratem hlásit krajské veterinární správě na linku +420 720 995 203.

V případě, že se nákaza v rámci tříkilometrového pásma rozšíří, nařídí veterinární správa likvidaci drůbeže. Pokud se nerozšíří, zůstane pouze u zmonitorování počtu drůbeže.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR, krizový telefon Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj je +420 720 995 203.

Při požáru v Lískovci bylo zraněno pět osob.

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v sobotu 28. ledna večer u požáru rodinného domu v obci Lískovec na Frýdecko-Místecku.

Událost byla na operační středisko ohlášena dvě minuty po devatenácté hodině. Na místo byly vyslány jednotky ze stanice HZS MSK ve Frýdku-Místku a spolu s nimi dobrovolní hasiči z Lískovce, Frýdku a Paskova.

Hasiči požár v jedné z místností domu zlikvidovali vodním proudem nataženým přes okno do budovy. Následně objekt odvětrali přetlakovým ventilátorem.

Při požáru bylo zraněno pět osob – tři z nich utrpěly popáleniny, dvě se nadýchaly zplodin hoření. Všechny si do své péče převzali zdravotníci.

Vyšetřovatel stanovil předběžně škodu, způsobenou požárem, na 100 tisíc korun. Příčinu vzniku šetří hasiči společně s policisty.