Taktické cvičení – příprava na povodně

V areálu hasičské zbrojnice na ulici Střelniční ve Frýdku se uskutečnilo v úterý 4. října cvičení jednotek požární ochrany zaměřené na stavbou protipovodňových hrází a vše co je s jejich zajištěním spojené. Cvičení se zúčastnily jednotky dobrovolných hasičů z Lískovce, Frýdku, Místku-Bahna a Skalice, ale také profesionální hasiči ze stanice Frýdek-Místek. První část cvičení se soustředila na teoretickou přípravu, kdy se hasiči obeznámili s pravidly pro stavbu protipovodňových hrází, možnostmi napojení na protipovodňové vaky, ale také personální náročností. Druhá část cvičení již byla praktická, členové jednotek si vyzkoušeli plnění protipovodňových pytlů pískem pomocí plničky i lopatami a ověřili si také časovou i personální náročnost v souvislosti se stavbou protipovodňových hrází.

Silný vítr zaměstnal naší jednotku

V souvislosti se silným větrem jsme zasahovali u čtyřech události. První poplach byl jednotce vyhlášen po desáté hodině, kdy jsme vyjeli do Lískovce pokácet strom visící na elektrickém vedení.  Při odjezdu nám byla nahlášená  další událost, kdy jsme museli pořezat spadlý strom přes plot do zahrady. Třetí poplach nám byl vyhlášen krátce po třinácté hodině, kdy jsme vyjeli na ul. Vratimovskou pokácet dva stromy opřené o elektrické vedení. U poslední události jsme pořezali nalomenou větev u hřiště Základní školy.