Okrskové cvičení

Na sobotní dopoledne připravili hasiči z SDH Skalice cvičení pro celý okrsek. Hasiči z Lískovce, Frýdku, Starého města, Skalice, Místku-Bahna, Lysůvek a Chlebovic měli za úkol dopravit vodu z cisteren pomocí dálkového vedení a několika požárních stříkaček k požáru lesa na kopec ke skalickému vysílači v nadmořské výšce 435 m n. m.

Jak celé cvičení vypadalo se můžete podívat na následujících záběrech.

Sbírka oblečení pro Český červený kříž

Po velmi úspěšných letech minulých opět vyhlašujeme sbírku oblečení pro potřebné před blížící se zimou.

Čisté a nepoškozené oblečení, povlečení, kuchyňské vybavení a další věci denní potřeby, které byste rádi darovali potřebným, můžete odevzdávat během září a října každý čtvrtek od 18 do 19 hodin v hasičské zbrojnici v Lískovci.

Termín odevzdání věcí si můžete domluvit i individuálně emailem na sdhliskovecfm@gmail.com nebo telefonicky na 732 68 97 68.

Darované věci budou následně převezeny do sídla oblastního spolku Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku, odkud jsou každý pátek dopoledne rozdávány potřebným.

Děkujeme!

Prázdniny ve městě

V pátek 5. srpna se v rámci Prázdnin ve městě konalo dopoledne s hasiči v Lískovci. Dopolední program děti zábavnou formou seznámil s prací hasičů, telefonními čísly tísňových linek, uzly, zapojováním hadic a dalšími dovednostmi. Celkem osm desítek dětí soutěžilo na překážkové dráze o medaile ve čtyřech věkových kategoriích a v poledne si pak všechny společně užily velkou nálož pěny.

Návštěva v Sáře

V sobotu 25. června odpoledne jsme se s naší cisternou vydali na návštěvu do azylového domu Sára ve Frýdku. Pro děti a jejich rodiče jsme měli připravenu ukázku techniky, možnost zkusit si spojování hadic, stříkání ze džberovek a na závěr jsme společně opekli párky.

Velký dík patří všem zúčastněným a organizátorům.

Venkovní výcviky

Členové naší výjezdové jednotky se pravidelně každý čtvrtek školí a když počasí dovolí, provětrají techniku i na praktických cvičeních venku. Náplní posledních dvou cvičení bylo používání vázacích prostředků a lanového navijáku na CASce a pak také sání vody z řeky pomocí plovoucího čerpadla.

 

 

Smažení vaječiny

Formální lednovou valnou hromadu vždy pět týdnů po Velikonocích vystřídá méně formální setkání spojené se smažením vaječiny. To letošní bylo jedinečné hned z několika důvodů. Náš sbor letos slaví 125 let od svého založení, takže jsme si připomněli, co vše se nám za posledních pět let povedlo. Naše členská základna se navíc stále rozrůstá – hlavně díky dětem – a tak jsme trhli rekord i v počtu zkonzumovaných vajíček.

V úvodu složili noví mladí hasiči slib a na závěr oficiální části přišla řada na ocenění práce těch nejaktivnějších z nás a rozdali jsme u příležitosti výročí nemálo medailí a poděkování.

Děkujeme všem za velmi příjemné odpoledne a těšíme se na další setkání.