Valná hromada

V pátek 4. května jsme se odpoledne sešli ve skromnějším počtu na valné hromadě. Jednalo se o oficiální valnou hromadu, kterou jsme povinni svolat minimálně jednou do roka, protože v běžném termínu v lednu k tomu nebyla příznivá situace.

Probrali jsme změny ve výboru, činnost jednotky, sboru i mladých hasičů za posledních 16 měsíců, stav pokladny i účtu, nastínili jsme plán na měsíce následující, ocenili pracovité členy, ale hlavně se po dlouhé době opět společně setkali a strávili společně příjemné slunečné páteční odpoledne.

Během valné hromady se připravovala tradiční vaječina, na které jsme si po skončení oficiální schůze společně pochutnali.

Děkujeme všem, kteří si našli čas, za příjemně ztrávené chvíle.

Jarní brigáda

Kvůli protipadnemickým opatřením několikrát odložená jarní brigáda se uskutečnila v sobotu 29. května. Našim plánům práce sice stálo v cestě ryze aprílové počasí, ale i přes to jsme zvládli za dopoledne udělat spoustu práce, pak společně podpořit naše hokejové reprezentanty a odpoledne rozdělanou práci dokončit.

Uklidili jsme spodní patro hasičské zbrojnice, sklidili posekanou trávu, ořezali keře, vyčistili okapy, provedli jsme terénní úpravy okraje pozemku za zbrojnicí, uklidili sklad, namontovali osvětlení do opravované části zbrojnice a mnoho dalšího.

Všem zúčastněným patří velký dík.

Výcvik s plovoucím čerpadlem

Ve čtvrtek jsme se v rámci školení jednotky vydali k řece vyzkoušet plovoucí čerpadlo při simulovaném požáru lesa, ke kterému nebylo možné dostat cisternu s vodou. Od čerpadla jsme nejdříve natáhli jen jednu hadici C, ale po chvíli jsme vedení prodloužili a rozdělili na dva samostatné proudy.