Hasík v ZŠ Lískovec

V pondělí 19. listopadu proběhlo letošní poslední setkání hasičů s dětmi ze ZŠ v Lískovci v rámci programu Hasík.

Děti ve druhých a šestých třídách se v rámci tohoto programu učí lépe porozumět práci hasičů, nebát se jich, správně se zachovat v krizových situacích a být připraveni pomáhat sobě i druhým.

Nové zásahové obleky

Začátkem listopadu byly téměř všem jednotkám spadajícím pod statutární město Frýdek-Místek dodány nové výjezdové vícevrstvé obleky PATRIOT. Celkem 50 kompletů bylo rozděleno mezi jednotky: Místek-Bahno, Chlebovice, Lískovec, Lysůvky a Skalice.

Pro nás to znamenalo obměnu velké části jednovrstvých obleků BUSH FIRE, které byly určeny jen k venkovnímu užití a nesměly se užívat v hořících budovách, a také starých obleků, které již dosloužily a neplnily 100% svou funkci ochrany zasahujícího hasiče.

 

Podzimní brigáda

10. listopadu se konala podzimní brigáda. Díky krásnému počasí a hojnému počtu účastníků včetně téměř všech mladých hasičů jsme mohli zvelebovat interiér i exteriér zbrojnice. Uvnitř jsme se věnovali hlavně úklidu po několikaměsíční rekonstrukci, odvozu nepotřebných věcí do sběru a pořádku ve věcech potřebných. Venku jsme pak pokáceli několik nebezpečně nakloněných stromů, uklidili listí a vypleli chodníky za zbrojnicí.

Všem zúčastněným děkujeme!

Prázdniny ve městě – dopoledne s hasiči

I letos v létě se náš sbor zapojil do prázdninového programu pro děti – Prázdniny ve městě. Během pátečního dopoledne si u nás mohly děti vyzkoušet mnoho aspektů práce hasičů, společně porovnat své síly na překážkové dráze a nakonec si zadovádět v tradiční pěně. Ti nejlepší v několika kategoriích si samozřejmě odnesli medaile a úplně všichni pak skvělé vzpomínky.

Děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.

Svatba Evy a Tomáše

S potěšením oznamujeme, že naši dva dlouholetí členové – Eva a Tomáš – vstoupili v sobotu 14. července do svazku manželského. Jako jejich kamarádi a kolegové jsme byli samozřejmě při tom a řádně jsme prověřili, že  jako manželé budou i nadále schopnými hasiči.

Den s IZS

V sobotu 9. června jsme se s naší technikou zúčastnili dne s IZS na frýdeckém náměstí. Součástí programu byly kromě statických ukázek techniky také dynamické ukázky činnosti a prezentace práce složek IZS a dalších spolků. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout techniku a činnost dobrovolných i profesionálních hasičů, státní, městské i vojenské policie, zdravotnické záchranné služby, technických služeb a další.

Soutěž s PS8 v Řepištích

Družstvo mužů složené ze členů výjezdové jednotky se v úterý 8. května zúčastnilo netradiční soutěže v požárním útoku s historickou technikou, výzbrojí a výstrojí, která se každý rok koná v Řepištích.

Rychlé zvládnutí požárního útoku sice mohlo znamenat dobré umístění ve výsledkové listině, ale nebylo to nic platné, protože výsledková listina byla po skončení soutěže snědena psem jednoho z místních hasičů a tak o finálním pořadí rozhodl los. Šťastná ruka našeho velitele nám vylosovala deváté místo, což více méně korespondovalo s odvedeným výkonem.

Fotografie jsou k nalezení v galerii.