Taktické cvičení okrsku

V sobotu 28. října se členové naší výjezdové jednotky zúčastnili taktického cvičení připraveného pro celý okrsek hasiči z SDH Frýdek.

Cílem cvičení bylo zvládnout simulovaný požár lesního porostu na samém vrcholu sjezdovky v Chlebovicích. Špatně přístupné místo, náročný terén a velké převýšení zamezilo použití cisteren a tak musela být voda na vrchol kopce dopravena celkem třemi čerpadly umístěnými na dopravním vedení, které vedlo od potoka až nahoru.

Cvičení bylo velmi náročné, což dobře prověřilo připravenost místních jednotek na zvládání podobných situací.

Napsat komentář