Podzimní brigáda

10. listopadu se konala podzimní brigáda. Díky krásnému počasí a hojnému počtu účastníků včetně téměř všech mladých hasičů jsme mohli zvelebovat interiér i exteriér zbrojnice. Uvnitř jsme se věnovali hlavně úklidu po několikaměsíční rekonstrukci, odvozu nepotřebných věcí do sběru a pořádku ve věcech potřebných. Venku jsme pak pokáceli několik nebezpečně nakloněných stromů, uklidili listí a vypleli chodníky za zbrojnicí.

Všem zúčastněným děkujeme!

Napsat komentář