Výcvik s ČČK

V sobotu 28. dubna jsme v prostorách bývalých kasáren v Místku zorganizovali výcvik jednotek SDH a Českého červeného kříže (ČČK). Kromě nás se výcviku zúčastnila jednotka z Místku-Bahna.

Náplní výcviku byla realizace útočného vedení do třetího patra výškové budovy a následné vyhledávání osob, předlékařská pomoc a předání raněných figurantů do péče zdravotníků.

Kompletní fotogalerie je k dispozici na rajce.idnes.cz.

Jarní brigáda

V sobotu 14. dubna se konala jarní brigáda. Hlavním cílem bylo uklidit a zvelebit interiér i exteriér zbrojnice, čehož se díky vynaloženému úsilí všech zúčastněných povedlo dosáhnout.

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Údržba techniky

V sobotu 10. března se členové výjezdové jednotka sešli, aby provedli pravidelnou údržbu techniky a přípravu vozidel na STK. Nově byl do naší cisterny Liaz namontován elektrický lanový naviják Ramsey o tažné síle 3620 kg.

 

Hasičský ples

V sobotu 17. února pořádá SDH Lískovec od 20:00 v Kulturním domě v Lískovci Hasičský ples. K poslechu i k tanci bude hrát kapela Groove Harmony.

Pro více informací a rezervaci vstupenek volejte či pište SMS na telefonní číslo 732 68 97 68 nebo pište na e-mail sdhliskovec@centrum.cz.

Orientační rozložení stolů v sále

Výroční valná hromada

V pátek 12. ledna 2018 se v nově zrekonstruovaných prostorách hasičské zbrojnice konala výroční valná hromada.

V oficiální části programu byli příchozí seznámeni s činností sboru i výjezdové jednotky, zprávou o hospodaření i souhrnem výsledků mladých hasičů. Mladí hasiči se nám pak představili v krátkém kulturním programu a noví členové v jejich řadách složili svůj slib.

Výjimečným bodem v programu byla volba nového starosty. Tomáš Hruška na vlastní žádost z osobních důvodů tuto funkci již nechtěl nadále zastávat, ale ve výboru dále zůstane jako zástupce starosty. Novým starostou byl jednohlasně zvolen jediný kandidát Lumír Balhar. Současný zástupce starosty, pan Vlastimil Chamrád, se stal řadovým členem výboru a pan Vladimír Onderek výbor ze zdravotních důvodů opustil.

Upozorňujeme členy, kteří tak neučinili na VVH, na nutnost úhrady členských příspěvků. Uhradit členské příspěvky je možné i bezhotovostně na účet 2200672310/2010 (Fio banka). Využít můžete i QR kód níže. Při bezhotovostní platbě prosím nezapomeňte do poznámky pro příjemce uvést jméno člena příp. členů. Členské příspěvky zůstávají pro letošní rok ve stejné výši a to 200 Kč.