Školení dýchací techniky

V pátek a sobotu 6. resp. 7. listopadu se dva noví členové výjezdové jednotky – Lumír Balhar a Josef Zbereščiak – zúčastnili výcviku pro nositele dýchací techniky.

Výcvik je rozdělen na dvě samostatné části, z nichž ta první je teoretická zakončená písemnou zkouškou. V druhé části pak na hasiče čeká praktická zkouška z kontroly a ovládání dýchací techniky a její použití v praxi.

Samotné praktické použití dýchací techniky probíhá v kompletní zásahovém vybavení a začíná v tělocvičně, kde mají hasiči za úkol vylézt 15 m po žebříku, pracovat s kladkou o váze 15 kg a rozdýchat se rychlou chůzí na běžícím páse. Při tom všem je tělocvična vytopena na 40° C. Pokud je po fyzické námaze vše v pořádku a neobjeví se žádný problém s dýchací technikou nebo zdravotním či fyzickým stavem hasiče, dojde na poslední a pro mnohé nejsložitější pasáž v cvičném polygonu.

Polygon má za úkol simulovat zakouřené prostory, ve kterých je pohyb velmi stížen nedostatkem místa pro pohyb. Celá trasa polygomu měří cca 100 m a testuje kromě fyzické odolnosti a schopnosti manipulovat s dýchací technikou také psychickou odolnost, schopnost se v hlučném prostoru dorozumět a v neposlední řadě schopnost spolupracovat v týmu.

Na závěr jsou vyhodnoceny výsledky a každý hasič se dozví, jakou měl spotřebu vzduchu při tak náročné zátěží. S tímto údajem je možné dále pracovat a v případě reálného zásahu plánovat dobu použití dýchací techniky a čas potřebný k opuštění nebezpečných prostor.

Napsat komentář