Hasičský ples

ples2015

Fotografie z našeho plesu naleznete v této galerii.

O letošní bohatou tombolu se postarali naši sponzoři, kterým bychom chtěli poděkovat.

Požár komína

Na povel integrovaného bezpečnostního centra jsme vyjeli v nočních hodinách k likvidaci požáru sazí v komíně. Na místo dorazila naše jednotka jako první a okamžitě jsme provedli průzkum a zahájili hašení práškovým hasícím přístrojem. Po uhašení požáru jsme ještě provedli vymetení komína.

Výroční valná hromada

Na výroční valné hromadě byli zvoleni tito členové do výboru:

  • starosta -Tomáš Hruška
  • velitel – Jiří Peterek
  • hospodář – Roman Dorotík
  • vedoucí mládeže – Kristýna Peterková
  • jednatel – Šárka Čerňáková
  • náměstek starosty – Vlastimil Chamrád
  • člen výboru – Ladislav Onderek

revizní komise:

  • Eva Šašinková
  • Jan Trubiroha

Poplachové zprávy

Bratři Trubirohové provedli zapojení počítače a natažení internetu do garáže. V počítači běží aplikace Port.all od RCS Kladna. Při vyhlášení poplachu jednotce se v počítači objeví mapa s vyznačeným místem zásahu, upřesnění události, údaje o oznamovateli a požadovaná technika. Nyní už nemusíme zdlouhavě vyhledávat na papírové mapě místo události.