Výroční valná hromada

V pátek 12. ledna 2018 se v nově zrekonstruovaných prostorách hasičské zbrojnice konala výroční valná hromada.

V oficiální části programu byli příchozí seznámeni s činností sboru i výjezdové jednotky, zprávou o hospodaření i souhrnem výsledků mladých hasičů. Mladí hasiči se nám pak představili v krátkém kulturním programu a noví členové v jejich řadách složili svůj slib.

Výjimečným bodem v programu byla volba nového starosty. Tomáš Hruška na vlastní žádost z osobních důvodů tuto funkci již nechtěl nadále zastávat, ale ve výboru dále zůstane jako zástupce starosty. Novým starostou byl jednohlasně zvolen jediný kandidát Lumír Balhar. Současný zástupce starosty, pan Vlastimil Chamrád, se stal řadovým členem výboru a pan Vladimír Onderek výbor ze zdravotních důvodů opustil.

Upozorňujeme členy, kteří tak neučinili na VVH, na nutnost úhrady členských příspěvků. Uhradit členské příspěvky je možné i bezhotovostně na účet 2200672310/2010 (Fio banka). Využít můžete i QR kód níže. Při bezhotovostní platbě prosím nezapomeňte do poznámky pro příjemce uvést jméno člena příp. členů. Členské příspěvky zůstávají pro letošní rok ve stejné výši a to 200 Kč.

Napsat komentář