Okrsková soutěž v Místku-Bahně

Necelý týden po soutěži PS8 v Řepištích se naše sportovní družstvo dalo dohromady podruhé. Tentokrát SDH Místek-Bahno hostilo okrskovou soutěž. S ohledem na počet SDH v našem okrsku máme vždy jistotu, že se v této soutěži umístíme do pátého místa.

Díky patří SDH Místek-Bahno za organizaci soutěže a zapůjčení proudaře a také SDH Frýdek za zapůjčení strojníka.

Napsat komentář