Výroční valná hromada

V pátek 11. ledna odpoledne jsme se v hojném počtu sešli v kulturní místnosti hasičské zbrojnice, abychom si společně zrevidovali rok 2018 a připravili se na rok následující.

Příchozí se postupně seznámili s činností mladých hasičů, kteří program obohatili i o kulturní vložku a složení slibu novými členy, činnosti sboru, výjezdové jednotky, zazněla i zpráva o hospodaření a zpráva revizní a kontrolní rady. V souladu s programem proběhly i volby reprezentantů na následující akce orksku.

Členové měli na místě možnost uhradit členské příspěvky, jejichž výše se pro letošní rok nemění. V následujícím roce je ale velmi pravděpodobné navýšení příspěvků o 50 až 100 Kč. Příspěvky ve výši 200 Kč je možné uhradit i bankovním převodem na účet 2200672310/2010 (Fio banka). Do poznámky prosím nezapomeňte uvézt jméno člena či členů, za které příspěvky hradíte. Využít je možné i QR kód pro mobilní aplikace níže.

Program valné hromady mimo jiné obohatilo slavnostní představení praporu, o kterém se dočtete více v samostatném článku.

Všem moc děkujeme za účast a těšíme se společně na vše to dobré, co nás v následujícím roce čeká.

Všechny fotografie jsou k dispozici zde.

QR kód pro platbu příspěvků z mobilního bankovnictví:

Napsat komentář