Strom přes cestu

Posledního března jsme v pozdních večerních hodinách vyjeli k odstranění spadlého stromu v Lískovci u hřbitova. Na místě po příjezdu již čekala městská policie. Provedlo jsme prořezání stromu motorovými pilami a odstranění jednotlivých částí z vozovky.

Hasičský ples

ples2015

Fotografie z našeho plesu naleznete v této galerii.

O letošní bohatou tombolu se postarali naši sponzoři, kterým bychom chtěli poděkovat.

Požár komína

Na povel integrovaného bezpečnostního centra jsme vyjeli v nočních hodinách k likvidaci požáru sazí v komíně. Na místo dorazila naše jednotka jako první a okamžitě jsme provedli průzkum a zahájili hašení práškovým hasícím přístrojem. Po uhašení požáru jsme ještě provedli vymetení komína.

Výroční valná hromada

Na výroční valné hromadě byli zvoleni tito členové do výboru:

  • starosta -Tomáš Hruška
  • velitel – Jiří Peterek
  • hospodář – Roman Dorotík
  • vedoucí mládeže – Kristýna Peterková
  • jednatel – Šárka Čerňáková
  • náměstek starosty – Vlastimil Chamrád
  • člen výboru – Ladislav Onderek

revizní komise:

  • Eva Šašinková
  • Jan Trubiroha