Dvě vosí hnízda

Další z řady výjezdů k likvidaci bodavého hmyzu sestával z likvidace hned dvou hnízd u jedné nemovitosti. První bylo pod střechou skleníku a druhé v podbití střechy domu. Ze skleníku jsme hnízdo kompletně odstranili s pomocí vysavače. Druhé hnízdo jsme zlikvidovali postřikem a ucpali montážní pěnou.

Sršní hnízdo

Uprostřed prvního srpnového týdne jsme likvidovali letošní první sršní hnízdo nad vchodem do rodinného domu. Hnízdo bylo špatně přístupné a proto jsme odchytily létající sršně a vstup do hnízda ucpali textiliemi a ošetřili postřikem.

Vosí hnízdo v základech chatky

Poslední červencový víkend jsme vyjeli k likvidaci vosího hnízda, které bylo netradičně umístěno pod betonovým základem chatky. Přístup k hnízdu nebyl snadný a celý zásah probíhal pod dřevěnou podlahou verandy. Hnízdo jsme vykopali ven, umístili do pytle a postižené místo ošetřili sprejem proti hmyzu.

Strom přes cestu

Posledního března jsme v pozdních večerních hodinách vyjeli k odstranění spadlého stromu v Lískovci u hřbitova. Na místě po příjezdu již čekala městská policie. Provedlo jsme prořezání stromu motorovými pilami a odstranění jednotlivých částí z vozovky.

Požár komína

Na povel integrovaného bezpečnostního centra jsme vyjeli v nočních hodinách k likvidaci požáru sazí v komíně. Na místo dorazila naše jednotka jako první a okamžitě jsme provedli průzkum a zahájili hašení práškovým hasícím přístrojem. Po uhašení požáru jsme ještě provedli vymetení komína.