Požár louky od elektrického vedení

Na žádost IBC jsem vyjeli k požáru suché trávy. Na místo jsme dorazili jako první a po lokalizaci místa požáru jsme dvěma proudy provedli jeho uhašení a smáčení okolního terénu. Po příjezdu pracovníků společnosti ČEZ jim bylo místo zásahu předáno.

Napsat komentář