Požár sazí v komíně

(ilustrační foto)

Jednotka SDH  Lískovec vyjela spolu s profesionálními hasiči z Frýdku- Místku v noci 19. března k požáru sazí v komíně. Požár byl rychle uhašen, k rozšíření a větším škodám nedošlo. Zanedbaná údržba komína, kouřovodu a spotřebiče paliv, nebo i malé nečistoty v komínů mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti. Ať již dlouhodobé žhnutí a následné plamenné hoření, nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Abyste předešli těmto nepříjemnostem, dodržujte základní pravidla:

  • instalujte a používejte pouze schválené typy spotřebičů paliv,
  • dodržujte návod výrobce, popř. návod technicky nebo funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče,
  • objednejte si kominickou firmu a umožněte ji provést kontrolu a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv,
  • zajistěte volný přístup ke komínům a jejich čistícím zařízením,
  • odstraňte závady zjištěné při kontrole nebo čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv (do doby odstranění závad nepoužívejte spalinové cesty a spotřebiče paliv),
  • před zahájením topné sezóny pečlivě zkontrolujte řádné upevnění kouřovodu a zda není spotřebič paliv nebo kouřovod poškozený.

Napsat komentář