Valná hromada

V pátek 5. ledna se od 17 hodin konala valná hromada. Sešli jsme se v usnášeníschopném počtu členů a vyslechli jsme zprávy za uplynulý rok za jedntlivé oblasti činnosti našeho sboru.

Po předchozím upozornění už na valné hromadě sboru v lednu 2023 došlo tentokrát na avizované navyšování členských příspěvků. S ohledem na inflaci a nestálou ekonomickou situaci jsme se rozhodli navrhnout zvýšení jen o 50 Kč, což nám pokryje navýšení odvodů na okres. Tento návrh byl schválen s okamžitou platností a příspěvky v celkové výši 350 Kč platí tedy už i pro letošní rok. Členské příspěvky je možno uhradit pomocí QR platby na konci tohoto článku.

Členské příspěvky na rok 2024 ve výši 350 Kč jsou splatné do konce ledna 2024. Neplacení členských příspěvků je bráno jako vážné porušení povinností člena a takový člen je pak v souladu se stanovami odhlášen z evidence sboru.

Při platbě členského příspěvku bezhotovostním převodem na účet sboru nebo pomocí přiloženého QR kódu nezapomeňte do poznámky prosím uvést jméno či jména členů, za které příspěvky platíte.

Číslo účtu: 2200672310/2010 (Fio banka)

Napsat komentář