Odborky

První dubnový den se nesl v duchu plnění odznaků odbornosti Mladých hasičů. Tyto tzv. „odborky“ plnilo celkem 10 dětí z našeho družstva a to v úrovni Preventista Junior a Preventista. Odznaky získaly díky vytvoření dvou obrázků na téma Požární ochrana očima dětí a znalostem například z těchto okruhů:

  • Příčiny vzniku požáru
  • Předcházení požáru a chování při požáru, včetně volání na tísňovou linku
  • Druhy a použití hasicích přístrojů
  • Hasičská výstroj
  • Komíny – druhy, rizika a údržba

Jsme na naše odborníky náležitě hrdí a věříme, že příští rok své odbornosti rozšíří o další odznaky.

Napsat komentář