Výroční valná hromada

V pátek 10. ledna odpoledne jsme se v hojném počtu sešli v kulturní místnosti hasičské zbrojnice, abychom si společně zrevidovali rok 2019 a připravili se na rok následující.

Příchozí se postupně seznámili s činností mladých hasičů, kteří program obohatili i o kulturní vložku a složení slibu novými členy, činnosti sboru, výjezdové jednotky, zazněla i zpráva o hospodaření a zpráva revizní a kontrolní rady. V souladu s programem proběhly i volby reprezentantů na následující akce okresního sdružení.

Letošní valná hromada byla volební a tak její program zahrnoval i volby do výboru sboru a vyšších orgánů. Výbor našeho sboru na vlastní žádost opustil Vlastimil Chamrád, kterému moc děkujeme za léta služby a těšíme se na další spolupráci. Na uvolněnou pozici ve výboru byl zvolen navržený kandidát Adam Zimmermann. Mimo tuto změnu zůstalo složení výboru stejné a pracuje tedy v následujícím složení: starosta Lumír Balhar, náměstek starosty Tomáš Hruška, vedoucí mladých hasičů Eva Hrušková-Šašinková, velitel Jiří Peterek, jednatelka Šárka Čerňáková, zástupce velitele Jan Trubiroha, hospodář Roman Dorotík a člen výboru Adam Zimmermann.

Dalším důležitým bodem bylo schválení již dříve avizovaného zvyšování členských příspěvků. Výborem navrhované zvýšení na 300 Kč ročně bylo jednohlasně přijato a je v platnosti již letos. Členské příspěvky v nové výši je možné uhradit bankovním převodem na účet 2200672310/2010 (Fio banka). Do poznámky prosím nezapomeňte uvézt jméno člena či členů, za které příspěvky hradíte. Využít je možné i QR kód pro mobilní aplikace níže.

Všem moc děkujeme za účast a těšíme se společně na vše to dobré, co nás v následujícím roce čeká.

QR kód pro platbu příspěvků z mobilního bankovnictví. Nezapomeňte doplnit do poznámky jméno a příjmení.

Napsat komentář