Výroční valná hromada

8. ledna se v naší hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada, na které se členové sboru i návštěvníci dozvěděli vše potřebné o fungování sboru v roce 2015, včetně činnosti mládeže, aktivit výjezdové jednotky a hospodaření sboru. Noví členové v řadách mladých hasičů také složili slib a nezapomnělo se ani na ocenění vybraných členů a gratulaci jubilantům.

Speciální poděkování patří panu Vítovi Gregušovi, který nám jako sponzorský dar na výroční valnou hromadu připravil vynikající občerstvení.

Napsat komentář