Stezka odvahy vedoucí k pokladu

V pátek 30. října se uskutečnila již tradiční akce mladých hasičů – spaní na hasičárně – a protože v období dušiček si o to atmosféra vyloženě říkala, nebylo to jen o spaní samotném.

Společné odpoledne začalo jako každý pátek v tělocvičně základní školy, kde si děti zasportovaly a zahrály společně sportovní hry. Před koncem tréninku dostaly za úkol najít v prostorách tělocvičny první indícii pro cestu za pokladem. Hledání netrvalo dlouho, ale k tomu, aby indície opravdu posloužila svému účelu, bylo ji nutné nejdříve rozluštit.

Indicie1_flip

Společnými silami děti vyluštily text „K Sedlištím 370“, což je adresa hasičské zbrojnice.

Po přesunu do prostor hasičské zbrojnice vyměnily děti sportovní oblečení za teplé a dostaly další úkol v podobě hledání důmyslně schované slepé mapy. Když ji nalezli, museli společnými silami zjistit, co je na ni vyobrazeno a kam se s její pomocí mají přemístit.

mapa1

Mapa je zavedla na hřiště v Lískovci, kde už na ně čekal připravený táborák a vše potřebné pro opékání špekáčků. Po společné večeři, uklizení okolí a zajištění zbytků táboráku měly děti za úkol hledat další indícii, která by je zavedla blíže k pokladu. Hledání značně komplikovala tma a pokročilá večerní hodina také nepřidávala dětem na klidu. Nakonec se s drobnou nápovědou podařila nalézt následující značka.

indicie2

Děti samozřejmě hned věděly, že se jedná o topografickou značku označující kapli a po krátké poradě v týmu došli k závěru, že nejznámější kaple je na kopci u Hájku. Vydali se proto tím směrem. Po cestě je čekalo pár „překvapení“, ale nakonec jsme k Hájku dorazili všichni statečně.

To nejhorší se však teprve čekalo. Od vedoucích si v tichosti pod světlem pouliční lampy vyslechly příběh o hasiči, který nebyl dobrý ve čtení map a tak se při neúspěšném hledání pokladu zbláznil, mapu k pokladu roztrhal a v lese u Hájku se oběsil. Dětem při pohledu na temný les a plápolající svíčky na kapli zmrzl  úsměv na rtech, ale byly stále odhodlané pokračovat. Vydaly se proto do lesa pokusit se najít kousky roztrhané mapy a tím potencionální vodítko k pokladu.

Po několika – pro některé nekonečných – minutách byly všechny kousky mapy na svém místě a mohli se společně pokusit o její složení. To se povedlo a výsledek vypadal nějak takto:

mapa2

Děti opět správně přečetly nekompletní mapu a věděly přesně, kam mají jít. Z toho, že je jejich putování zavede až k místnímu hřbitovu však příliš nadšené nebyly a pozdní hodina, tma a dušičková atmosféra se začaly projevovat.

Nalezení pokladu bylo opět čistě v jejich režii a museli jej podniknout v týmu a spolupracovat. Oproti předchozímu pátrání měli situaci ještě složitější, protože jsme je na místo poslali bez baterek.

Nejdříve se to zdálo jako neřešitelný úkol, ale hledání nakonec přineslo své ovoce a poklad byl vítězoslavně transportován zpět do zbrojnice, kde si jej unavené děti rozdělily, podívaly se společně na animovaný film a po nezbytné večerní hygieně se odebraly ke spánku.

Napsat komentář