Nábor dětí na ZŠ v Lískovci

V pondělí dopoledne jsme vyrazili na nábor dětí do místní Základní školy, kde nás přivítaly paní učitelky a žáci a žákyně třetí a čtvrté třídy.

Pro malé posluchače jsme měli připravenou prezentaci a ukázkami činnosti našeho kroužku, ale také práce výjezdové jednotky a hasičů obecně. Na příkladech jsme se snažili demonstrovat přínos kroužku pro každodenní život a jeho návaznost na práci hasičů v dospělém věku. Děti byly aktivní a prezentace se jim očividně velmi líbila.

Po prezentaci jsme nechali děti vyzkoušet základní osobní výbavu hasiče, hadici s proudnicí, dýchací přístroj a další.

Napsat komentář