Zásahy v letech 1896 – 1930

Zásahy v roce 1896

x. x – Požár Lískovec u p. Koczvary

Zásahy v roce 1897

21.- 22. července – Požár stáje a přilehlého obytného stavení v Karlově Huti
28. listopadu – Požár stodoly Lískovec u p. Vogta

Zásahy v roce 1898

6. ledna – Požár Sviadnov
29.června – Požár Frýdek

Zásahy v roce 1902

x.x – Požár v Karlově huti

Zásahy v roce 1903

x.března – Požár přádelny fy. Al. Landsberger ve Frýdku
x. září – Požár obytné budovy – Lískovec u pana Majera
x.x – Požár hostince p. Pavelčáka ve Frýdku u kostela Panny Marie
x.x – Požár Lískovec u br. Fijoka
x.x – Požár Místek
x.x – Požár Místek

Zásahy v roce 1904

x.x – Požár dvou budov Lískovec u p. Majera
x.x – Požár rolnického konsumu – Lískovec 6

Zásahy v roce 1906

6. dubna – Požár Karlovy huti – válcovna
x. x – Požár nádražního vozíku na nádraží v Karlové huti
x. x – Požár

Zásahy v roce 1908

5. dubna – Požár Karlovy huti – budova válcovny, tzv. starý závod
x. x – Požár lesa v Kavčonce
11. října – Požární cvičení ve Frýdku

Zásahy v roce 1909

29. srpna – Požární cvičení v Místku
27. června – Požár obytné budovy po zásahu bleskem v Lískovci u p. Františka Kolarze

Zásahy v roce 1912

3. května – Požár Lískovec u p. Karla Vašici
x. prosince – Požár střechy Lískovec u pekaře Bohače

Zásahy v roce 1914

13. června – Požár Sviadnov
21. července – Hasičské cvičení
6. září – Hasičské cvičení

Zásahy v roce 1921

29. června – Noční cvičení
x. x – Požárové cvičení v Místku
x.x – Požár u fir. Al. Lemberger na Koloredově
x. x – Požár ve Frýdku

Zásahy v roce 1922

2. července – Požárové cvičení Lískovec
x.x – Cvičení Sedliště

Zásahy v roce 1923

x.x – Požár Sedliště

Zásahy v roce 1924

x.x – Požár Řepiště u p. Mece
25. června – Požár Lískovec u p. Vavříka
x.x – Požár Lískovec u p. Němce Jana
x.x – Požár Lískovec u p. Klimka Františka
x.x – Požár Frýdek
x.x – Požár Sedliště

Zásahy v roce 1925

x.x – Požár Frýdek na náměstí
x.x – Povodeň Ostravice
x.x – Povodeň potoka Podšajárky

Zásahy v roce 1926

x.x – Požár Lískovec 1
x.x – Povodeň Lískovec
x.x – Požár Frýdek skladiště u fir. Munk
x.x – Požár stolárny u p. Langa
x.x – Požár obytné budovy u p. Almana
x.x – Požár selské usedlosti p. Jana Kulhánka

Zásahy v roce 1927

x.x – Požár Lískovec u br. Fabíka
x.x – Požár Lískovec u patra Stanislava Petra
x.x – Požár obytné budovy Řepiště
x.x – Požár obytné budovy Lískovec u p. Slováčkové
x.x – Požárové cvičení ve St. Městě
x.x – Požárové cvičení v Nošovicích
x.x – Okrskové požárové cvičení Lískovec

Zásahy v roce 1928

16. března – Požár na „Mírově“ Banské a hutní společnosti kde hořela zásoba sena a slámy
23. března – Požár Místek u řezníka Hermana
27. března – Požár na Nových Dvorech u p. Petrošové
29. srpna – Požár obytné budovy Lískovec 148 u p. Moraveckého
18. prosinec – Požár Lískovec
x.x – Župní cvičení ve Starém Městě

Zásahy v roce 1929

1. května – Požár v Místku
11. července – Požár dřevěný obytný domek Lískovec 136 u p. Boháčové
24. října – Požár stodoly v Lískovci u p. Halusky
24. listopadu – cvičení Lískovec

Zásahy v roce 1930

27. července – Požár obytné budovy Lískovec u br. Alexe Kočvary
4. srpna – Požár stohu slámy Frýdecky velkostatek
x. x – cvičení v Pazderné

Napsat komentář