Požár sazí v komíně

V pondělí před půl druhou odpoledne vyjela naše jednotka k požáru sazí v komíně rodinného domu v Lískovci. Na místo jsme dorazili současně s jednotkou profesionálních hasičů ze stanice Místek.

Majitel domu ještě před našim příjezdem učinil nezbytná opatření a téměř uhasil oheň v kotli, díky čemuž nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Komínové těleso jsme vyčistili a zkontrolovali v celé délce termokamerou.

Hasík v ZŠ Lískovec

V pondělí 19. listopadu proběhlo letošní poslední setkání hasičů s dětmi ze ZŠ v Lískovci v rámci programu Hasík.

Děti ve druhých a šestých třídách se v rámci tohoto programu učí lépe porozumět práci hasičů, nebát se jich, správně se zachovat v krizových situacích a být připraveni pomáhat sobě i druhým.

Nové zásahové obleky

Začátkem listopadu byly téměř všem jednotkám spadajícím pod statutární město Frýdek-Místek dodány nové výjezdové vícevrstvé obleky PATRIOT. Celkem 50 kompletů bylo rozděleno mezi jednotky: Místek-Bahno, Chlebovice, Lískovec, Lysůvky a Skalice.

Pro nás to znamenalo obměnu velké části jednovrstvých obleků BUSH FIRE, které byly určeny jen k venkovnímu užití a nesměly se užívat v hořících budovách, a také starých obleků, které již dosloužily a neplnily 100% svou funkci ochrany zasahujícího hasiče.

 

Podzimní brigáda

10. listopadu se konala podzimní brigáda. Díky krásnému počasí a hojnému počtu účastníků včetně téměř všech mladých hasičů jsme mohli zvelebovat interiér i exteriér zbrojnice. Uvnitř jsme se věnovali hlavně úklidu po několikaměsíční rekonstrukci, odvozu nepotřebných věcí do sběru a pořádku ve věcech potřebných. Venku jsme pak pokáceli několik nebezpečně nakloněných stromů, uklidili listí a vypleli chodníky za zbrojnicí.

Všem zúčastněným děkujeme!

Zlomený strom na elektrickém vedení

V úterý v odpoledních hodinách vyjela naše jednotka řešit zlomený strom ležící na elektrickém vedení vedle hlavní cesty směrem na Řepiště. Společně s námi na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Místek a po prozkoumání situace byla povolána i plošina.