Výroční valná hromada

Stejně jako v předešlých letech byla první akcí našeho sboru Výroční valná hromada, která se konala 6. ledna od 17:00 v prostorách hasičské zbrojnice.

Návštěvníci se dočkali krátkého vystoupení mladých hasičů, složení slibu nových členů, přehledu událostí ve sboru a výjezdové jednotce a v neposlední řadě také celkového přehledu hospodaření sboru v uplynulém roce. Došlo také na pozvání příchozích na akce plánované pro rok 2017, mezi které se mimo jiné řadí ples, smažení vaječiny a hlavně oslavy 120. let našeho sboru.

Po formální části valné hromady následovala méně formální čast spojující diskusi a občerstvení.

Všem příchozím děkujeme za účast a příjemnou atmosféru.

Napsat komentář